Huis van het Kind Avelgem

Logo Huis van het Kind Avelgem

Huis van het Kind Avelgem zet door samenwerking van 20 aangesloten partners in op het welzijn van alle gezinnen in Avelgem met extra aandacht voor de kwetsbare groepen.

Elkaar beter leren kennen

Net in die samenwerking zit de missie van het Huis van het Kind Avelgem nl. elkaar en elkaars werking beter leren kennen. Van daaruit kunnen de krachten gebundeld worden om te werken aan preventieve gezinsondersteuning (zoals vaccinaties, gezondheidsbevordering e.a.), opvoedingsondersteuning en ontmoeting voor de gezinnen.

Focus op lokale kansen en noden

Bovendien wil het Huis van het Kind inzetten op lokale kansen en noden. Die kunnen de diensten tijdens een overleg (dat minimaal 1x per jaar georganiseerd wordt) naar voren brengen. Het Huis van het Kind wil zo voor de actoren een meerwaarde zijn door een gezamenlijke betrokkenheid op korte en lange termijn te bieden.