Logo Leieland

Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Leieland streeft naar meer gezondheid en minder ziekte in de regio Zuid West-Vlaanderen: beter voorkomen dan genezen.

LOGO Leieland stelt methodieken, expertise, netwerk en procesbegeleiding inzake gezondheidspromotie en ziektepreventie ter beschikking aan lokale besturen en organisaties in zorg, onderwijs en werk.

Logo Leieland