Basisschool De toekomst

In Basisschool De toekomst vormen en begeleiden we jonge mensen op hun weg naar volwassenheid, zodat ze in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap.

In onze school kiezen we dan ook voor een kindgericht onderwijsconcept met als doel ieder kind optimaal te begeleiden en volgens zijn eigen mogelijkheden ontwikkelingskansen te bieden, zodat het kan opgroeien als een gelukkig, positief denkende jongere met een blijvende intellectuele nieuwsgierigheid en zin voor studie en vorming.

bs de toekomst