Validering documenten deeltijdse arbeid (C3)

Maak een afspraak

Indien je als werkloze het werk deeltijds hervat, kan je onder bepaalde voorwaarden bovenop jouw loon een uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Voor meer informatie over deze aanvraag kan je terecht bij jouw vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (voor niet-gesyndiceerden).

Tijdens de periode van deeltijdse arbeid moet je maandelijks een controleformulier indienen bij jouw vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). De naam van dit document is 'C3-deeltijds'. Het moet door het gemeentebestuur gevalideerd worden, ten laatste op de laatste dag van de lopende maand.

Je meldt je om de drie maanden persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken om de controleformulieren voor drie maanden te laten valideren. Op het einde van elke maand moet je het gevalideerde en correct ingevulde formulier 'C3-deeltijds' overhandigen aan jouw vakbond of de HVW. Het is deze uitbetalingsinstelling die zal bepalen of je kan uitbetaald worden of niet.

Enkel formulieren waarop de maand en jouw persoonsgegevens zijn ingevuld of waarop een plakbriefje van de vakbond werd gekleefd, worden afgestempeld.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Formulieren deeltijdse werkloosheid die je haalt bij jouw uitbetalingsinstelling
  • Jouw identiteitskaart