E-legalisatie / E-apostille

Maak een afspraak

Voor documenten die je in België verkreeg en die dienen voor het buitenland is in sommige gevallen een legalisatie of apostille vereist. Dit hangt af van het soort document en van het land waar je het document wil gebruiken. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig.

Is de legalisatie van een handtekening en/of apostille door de FOD Buitenlandse Zaken nodig, dan kom je voor de aanvraag naar de dienst burgerzaken.

Let wel: akten of attesten voor het buitenland kunnen we niet altijd onmiddellijk afleveren omdat een handtekening van de burgemeester of een schepen nodig kan zijn.

Sinds 1 mei 2018 worden in België apostilles enkel elektronische afgegeven. De legalisaties verkrijg je op papier of elektronisch.

Indien het document uitgegeven is door de gemeente kan de aanvraag voor legalisatie of apostille rechtstreeks door de dienst burgerzaken gebeuren, op verzoek van de betrokken persoon. 

Legalisatie

Is er een legalisatie nodig voor je document, dan moet het ook nog gelegaliseerd worden door de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Ga dus eerst na of de ambassade of het consulaat in kwestie de digitale legalisatie kan aanvaarden.

  • Zo ja, mag de overheid die het document heeft afgegeven de aanvraag van legalisatie via de site eLegalisation indienen, op verzoek van de betrokkene. Je ontvangt dan per mail de link naar het gelegaliseerde document.
  • Zo niet, kan je steeds een legalisatie op papier verkrijgen op afspraak aan de loketten van de dienst Legalisatie (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel).

Adressen van de buitenlandse Ambassades en (ere)consulaten in België 

Apostille

Is het land waar je het document wil gebruiken aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan brengt de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de apostillestempel aan op elektronische wijze. Na het plaatsen van een apostillestempel kan je het document onmiddellijk gebruiken in het land van bestemming.