Tijdelijke afwezigheid Belgen

Maak een afspraak

Je bent tijdelijk afwezig als je gedurende minimum 3 maanden en maximum 1 jaar niet op je hoofdverblijfplaats verblijft. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd en je blijft ingeschreven in het bevolkingsregister van je gemeente.

Hoelang kan je tijdelijk afwezig zijn?

Minimumperiode

Maximumperiode

Verlenging?

Wat moet je doen bij terugkeer?

3 maanden

  1 jaar

Je kan maximum voor één jaar verlengen en moet hiervoor nieuwe bewijsstukken bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Je bent verplicht je terugkeer te melden aan de dienst burgerzaken. Je riskeert ambtshalve afvoering als je dit niet doet.

Voorwaarden

Basisregel

Extra info

Je kunt elk moment terugkeren naar je hoofdverblijfplaats.

Je bent (mede)eigenaar of (mede)huurder of je beschikt over een hoofdverblijfplaats waar onmiddellijke intrekking mogelijk is.

Je moet voldoende belangen behouden op je hoofdverblijfplaats.

Is je woning onbewoond, dan moet ze voldoende bemeubeld te zijn.

Is je woning bewoond door 1 of meerdere gezinsleden, dan moeten die al van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning verblijven.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Jouw identiteitskaart
  • Bewijzen van jouw afwezigheid