Openbaarheid van bestuur

De gemeente is verplicht volgende documenten openbaar te maken voor de inwoners:

  • de agenda van de gemeenteraad
  • de gemeenteraadsverslagen
  • het budget en de jaarrekening
  • de gemeentelijke reglementen en verordeningen
  • de beleidsplannen

Je kan ze raadplegen op het gemeentehuis of een kopie verkrijgen.

Bij passieve openbaarheid van bestuur kan elke burger bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of kopieën verkrijgen, op voorwaarde dat de dossiers afgewerkt zijn.

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis. 

Per kopie betaal je 0,50 euro.