Openbaarheid van bestuur

De gemeente is verplicht een aantal documenten openbaar te maken voor de inwoners:

  • de agenda van de gemeenteraad
  • de gemeenteraadsverslagen
  • het budget en jaarrekening
  • de gemeentelijke reglementen en verordeningen
  • de beleidsplannen

Deze documenten kan je raadplegen op het gemeentehuis of je kan een kopie verkrijgen.

Bij passieve openbaarheid van bestuur kan elke burger bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen.

Voorwaarden

Bij passieve openbaarheid van bestuur kunnen enkel afgewerkte dossiers volledig ingekeken worden.

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis. 

Per kopie wordt 0,50 euro aangerekend.

Verantwoordelijke dienst