Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit 5 leden, de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en een voorzitter, namelijk de burgemeester.

Een kerntaak van het vast bureau is de uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.