Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité sociale dienst komt om de 3 weken samen op dinsdag. Dit beleidsorgaan staat in voor het behandelen van individuele steundossiers en beslissingen rond maatschappelijke integratie.