Jubileum

Het vieren van een gouden (50 jaar gehuwd), een diamanten (60 jaar gehuwd), een briljanten (65 jaar gehuwd) of een platina (70 jaar gehuwd) jubileum wordt nog feestelijker indien dit gepaard gaat met een officiële ontvangst op het gemeentehuis, of indien men zich niet kan verplaatsen, thuis of ook nog de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur op de eigen receptie.

Voorwaarden

Voor alle inwoners van Avelgem die 50-60-65-70 jaar gehuwd zijn.

Wat moet je meenemen?

De jubilarissen krijgen ten gepaste tijde een bezoek van de burgemeester of van een schepen om af te spreken in welke mate zij deze gebeurtenis al dan niet wensen te vieren.