Aankomst in België (tijdelijk verblijf)

Voor een tijdelijk verblijf in België heb je een aankomstverklaring nodig. Die haal je bij de dienst burgerzaken.

Inwoners van de Europese Unie hebben 10 werkdagen tijd om zich te melden bij de gemeente. Wie van buiten de Europese Unie komt, moet dit binnen de 3 werkdagen doen.

Dit is een administratieve verplichting.

Wat moet je meenemen?

identiteitsdocumenten + recente pasfoto die voldoet aan de normen van de I.C.A.O

(Volledige voorschriften kwaliteitseisen voor identiteitsbewijzen)