Klimaatpremie - Hemelwaterput

Wat

Het plaatsen van:

 • een hemelwaterinstallatie waarbij de hemelwaterput een minimale inhoud van 10.000 l
 • een bijkomende hemelwaterput met een minimale inhoud van 10.000 l

bij een bestaande woning, wooneenheid (bv. appartementen) of appartementsgebouw gelegen in Avelgem

Voorwaarden

 • Enkel voor bestaande vergunde of vergund geachte woningen die geen verplichting hebben voor de plaatsing van een hemelwaterput als gevolg van een omgevingsaanvraag.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe moet de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel moet een afzonderlijk leidingencircuit voorzien worden voor hemelwater en drinkwater.
 • Indien een infiltratievoorziening op eigen terrein verplicht is of reeds bestaat moet de overloop van de hemelwaterput hierop aangesloten worden. Wanneer deze afvoermogelijkheid niet bestaat kan de overloop aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater of indien ook dit niet mogelijk is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:
  • Een grondplan van de woning met afmetingen, de situering van, indien van toepassing, de huidige en toekomstige hemelwaterput en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen
  • van hemelwater en afvalwater. 
  • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put met vermelding van het plaatsingsadres.
  • Foto’s van voor, tijdens en na de uitgevoerde werkzaamheden.

Bedrag

 • een hemelwaterinstallatie waarbij de hemelwaterput een minimale inhoud van 10.000 l: 500 euro
 • een bijkomende hemelwaterput met een minimale inhoud van 10.000 l: 250 euro

Hoe aanvragen

Je kan de premie online aanvragen via

Aanvraagformulier klimaatpremies

Reglement

Reglement