Klimaatpremies

De klimaatpremie is een gemeentelijk subsidiereglement dat premies voorziet voor duurzame investeringen in de woning, het vergroenen en projecten met betrekking tot het klimaat.

Klimaatpremie Wonen

In de klimaatpremie wonen zijn deze premies voorzien voor particulieren:

  • plaatsen dak- of zoldervloerisolatie
  • plaatsen muurisolatie
  • plaatsenvloerisolatie
  • plaatsen hoogrendementsbeglazing
  • installatie warmtepomp
  • installatie warmtepompboiler
  • installatie zonneboiler
  • installatie condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers of personen die tot de prioritaire doelgroep behoren)
  • RenovatieCoach: Doe je voor de renovatie van je woning beroep op de RenovatieCoach van Leiedal? En deed je minimum drie voorgaande duurzame investeringen? Dan geniet je van een extra premie voor het inhuren van de RenovatieCoach.
  • aanleggen hemelwaterput

Klimaatpremie vergroenen

In de klimaatpremie vergroenen zijn volgende premies voorzien:

Premie Particulier KMO / Dienstverlenend bedrijf  School
aanleggen geveltuintje        x    
ontharden en vergroenen van de particuliere voortuin        x    
ontharden en vergroenen van bestaande parkeergelegenheid                           x       x
aanplanten van groen in voor- of achtertuin van de woning        x    
inzaaien inheems bloemenmengsel        x    
aanleg van een extensief groendak        x                         x      x
vergroenen van scholen          x
knotten van knotbomen        x    

 

Klimaatpremie projecten

In de klimaatpremie projecten zijn deze premies voorzien:

Premie Particulier Vereniging  School
educatieve projecten m.b.t. de klimaatuitdagingen        x         x      x
beheersprojecten natuurverenigingen           x  

 

Info en voorwaarden

Reglement 

Formulier

Aanvraagformulier klimaatpremies