Klimaatpremies

De klimaatpremie is een gemeentelijk subsidiereglement dat premies voorziet voor duurzame investeringen in de woning, het vergroenen van de voor- en/of achtertuin en projecten met betrekking tot het klimaat.

Klimaatpremie Wonen

In de klimaatpremie wonen zijn deze premies voorzien:

  • energiebesparende premies voor bestaande woningen (bv. beglazing en isolatie)
  • installatie warmtepomp
  • installatie zonneboiler
  • installatie warmtepompboiler
VOORWAARDEN
  • Verkrijging van de premie van Fluvius

Doe je voor de renovatie van je woning beroep op de RenovatieCoach van Leiedal? En deed je minimum drie voorgaande duurzame investeringen? Dan geniet je van een extra premie voor het inhuren van de RenovatieCoach.

Klimaatpremie vergroenen

In de klimaatpremie vergroenen zijn deze premies voorzien:

  • aanleggen geveltuintje
  • ontharden en vergroenen van de particuliere voortuin
  • aanplanten van groen in voor- of achtertuin van de woning
  • vergroenen van scholen

Klimaatpremie projecten

In de klimaatpremie projecten komen organisaties, verenigingen of groepen die een initiatief rond het klimaat organiseren in aanmerking voor een premie (vb. infoavonden rond korte keten, filmvoorstellingen, mini-ondernemingen, markten ...).

Extra informatie