Aanvraag klimaatpremies

  • Huidige Aanvraag klimaatpremie
  • Einde
Gegevens aanvrager
Ik ben
Adres pand waarvoor premie wordt aangevraagd hetzelfde als contactadres van de aanvrager?
Straat en nr. pand waarvoor premie wordt aangevraagd.
Ik ben een beschermde afnemer of behoor tot de prioritaire doelgroep
ugoioyo
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Welke premie wil je aanvragen?

 

KLIMAATPREMIE WONEN


 

Voeg bij de aanvraag een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van overschrijving van de premie door Fluvius en een kopie van de factuur.

ugoioyo
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Voeg bij de aanvraag een factuur van de RenovatieCoach van de intercommunale Leiedal, een kopie van de rekeninguittreksels als bewijs van overschrijving van de premies door Fluvius en een kopie van de factuur van de energiebesparende investeringen.

Uitgevoerde energiebesparende investeringen:

Voeg bij de aanvraag een (1) grondplan van de woning met afmetingen, de situering van, indien van toepassing, de huidige en toekomstige hemelwaterput en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater, (2) Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put met vermelding van het plaatsingsadres, (3) Foto’s van voor, tijdens en na de uitgevoerde werkzaamheden.

 

KLIMAATPREMIE VERGROENEN


Premie aanvragen vóór de aanleg en de aanplant.

Voeg bij de aanvraag foto’s van de gevel en een beplantingsplan met eventuele gevelgeleiding.

Premie aanvragen vóór het ontharden en de aanplant. Voeg bij de aanvraag foto’s van de voortuin en een beplantingsplan.

Ontharden: Premie aanvragen uiterlijk 2 maanden vóór start van de werken. Voeg bij de aanvraag foto’s van de bestaande toestand en een plan van de nieuwe toestand.

Aanplanten bomen: Premie aanvragen na de aanplant. Voeg bij de aanvraag voor en na foto’s van de nieuwe aanplant en facturen van het plantmateriaal.

Premie aanvragen na de aanplant.

Voeg bij de aanvraag voor en na foto’s van de nieuwe aanplant en facturen van het plantmateriaal.

Premie aanvragen bij het in bloei komen.

Voeg bij de aanvraag voor en na foto’s van de ingezaaide strook en facturen van aankoop zaad met vermelding naam bloemenmengsel.

Premie aanvragen vóór de werken.

Voeg bij de aanvraag foto’s van de bestaande toestand en een plan van de nieuwe toestand.

Premie aanvragen na de werken (maximum 3 maanden).

Voeg bij de aanvraag een liggingsplan en foto’s van voor en na de knotbeurt.

Premie aanvragen vóór de werken

 

KLIMAATPREMIE PROJECTEN


Premie aanvragen uiterlijk 2 maanden vóór de start van het initiatief. Voeg bij de aanvraag een duidelijke omschrijving en kostenberekening.

Premie aanvragen na de werken.

Voeg bij de aanvraag voor en na foto’s van de werken en een factuur voor de afvoer en verwerking van het

 

AKKOORDVERKLARING


Lees aandachtig de voorwaarden die bij je aangevraagde premie(s) horen.

Reglement klimaatpremie

Plantenlijsten klimaatpremie