Klimaatpremie - Beheersprojecten natuurverenigingen

Wat

Verenigingen die beheersprojecten uitvoeren op grondgebied Avelgem i.f.v. verarming van gronden door maaibeheer of i.f.v. verwijdering van exoten kunnen hiervoor een premie ontvangen.

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de kosten voor de afvoer (transport) en de verwerking van het groenafval met een maximum van 500,00 euro per jaar.

Hoe aanvragen

Je kan de premie online aanvragen via

Aanvraagformulier klimaatpremies

Een kopie van de factuur, samen met foto’s van voor en na de werken worden bij de aanvraag gevoegd.

Reglement

Reglement