Jeugdraad

De jeugdraad adviseert de gemeente over alles wat jeugd aanbelangt. Samen met de jeugdverenigingen denkt de raad na over het jeugdbeleid in Avelgem.

De jeugdraad organiseert ook een aantal activiteiten zoals o.m. het jeugdtoneel en de dag van de jeugdbeweging.

Naast de vaste aanwezigen (bestuur, jeugdconsulent, schepen van Jeugd en verantwoordelijken van elke jeugdvereniging), is iedereen welkom om zijn zegje te komen doen over jeugdzaken. Daarnaast zoekt de raad ook steeds geëngageerde vrijwilligers voor het kernbestuur.

Wil jij graag meedenken over het Avelgems jeugdbeleid? Contacteer dan de dienst Jeugd en Cultuur.

De algemene vergadering van de jeugdraad komt tweemaandelijks samen en staat open voor iedereen.

  • Voorzitter: Thibaut Missiaen
  • Secretaris: Hannes Degraeve

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst Jeugd en Cultuur.