Volgende jeugdraad

Zaterdag 16 mei | 10 uur | Via videomeeting

Agenda:

  1. Welkom
  2. Goedkeuring vorig verslag en opvolgen adviezen
  3. Aanpassingen reglement jeugdsubsidies
  4. Nieuws CBS en Jeugd en Cultuur
  5. Varia