Volgende jeugdraad

We nodigen je graag uit op de volgende AV op zaterdag 18 november om 16u in Spikkerelle.

Aansluitend is er om 18u de jaarlijkse bedanking voor de jeugdvrijwilligers. Hierop worden alle actieve jeugdvrijwilligers + jeugdvrijwilligers die stoppen op uitgenodigd via een aparte uitnodiging.

Naast het uitproberen van enkele jeugdraadcafé’s waar alle jeugd is op uitgenodigd (wat we in de toekomst nog zullen doen), willen we nog steeds een aantal officiële AV’s organiseren.

Agenda AV 18/11/23:

  1. Welkom
  2. Opvolgen vorig verslag en vorige adviezen
  3. Evaluatie jeugdraadweekend, DVDJB en vorige acties
  4. Nieuwe samenstelling rvb + Algemene vergadering - goedkeuring
  5. Goedkeuring subsidieverdeling jeugd
  6. Komende acties jeugdraad: fluo actie, jeugdraadcafé…  
  7. Nieuws uit CBS en dienst jeugd en cultuur
  8. Data komende data jeugdraad en verenigingen
  9. Varia