Jaarrekening

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Jaarrekening 2020