GRIS

Gris staat voor Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking

Doelstellingen

  1. De gemeentelijke overheid adviseren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle aangelegenheden van internationale solidariteit.
  2. Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten, instellingen, individuen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van internationale solidariteit.
  3. Op de behoeften afgestemde initiatieven voorstellen op gebied van internationale solidariteit.
  4. Onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.
  5. Toelagen voor projecten, activiteiten en noodhulp toekennen.
  • Voorzitter: Ruth Verbrugge
  • Secretaris: Lieven Dewandel
  • Penningmeester: Dirk Vercoutere

aanvraagformulier activiteiten

aanvraagformulier projecten