Wijk-werken

Het vroegere PWA-systeem is voortaan wijk-werken

Met het wijk-werken gaan heel wat werkzoekenden aan de slag in scholen, verenigingen, land- of tuinbouwbedrijven, lokale overheden en mensen thuis. Zo doen ze een paar uur per week extra werkervaring op. Voor veel werkzoekenden is dit goud waard, want het is een stap in hun zoektocht naar een duurzame job.

W13 (een samenwerking van 14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen) organiseert het wijkwerken. Wijkwerk-coaches begeleiden de wijkwerkers in hun traject naar werk.

De mogelijke activiteiten vind je op www.vdab.be/wijk-werken.

 

Gebruikers

Wil jij gebruik maken van wijk-werken? Dan moet je je registreren.

Dit kan via www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/registreer/stap1 of via de wijk-werkcoach, telefonisch of op één van de zitdagen.

 

Kostprijs

Naast een jaarlijkse bijdrage van 7,50 euro, betaal je per begonnen uur een cheque ter waarde van 7,45 euro.

 

Contact

Amber Verfaillie is verantwoordelijk voor wijk-werken in onze gemeente. Zij is aanwezig in het Sociaal Huis en is bereikbaar op 056 65 07 70 of amber.verfaillie@welzijn13.be.

Daarnaast is er ook een algemeen telefoonnummer en e-mailadres van wijk-werken: 056 24 16 25 of wijkwerken@welzijn13.be.