Verhuur OC Outrijve

Outrijveplein z.n., 8582 Outrijve

  • Aard van de activiteiten: recepties, etentjes, vergaderingen, workshops, tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen
  • Maximaal toegelaten personen: 184 p.
  • Geluidsnormen: in Spikkerelle en de OC's moet er rekening gehouden worden met de geluidsnormering.  Uitzonderingen op de toegestane categorieën moeten via het College van burgemeester en schepenen aangevraagd worden of via de evenementencel en worden enkel toegestaan voor erkende verenigingen.  De uitleendienst biedt ook materiaal aan m.b.t. geluidsnormering.
    Standaard vallen de OC's onder categorie 1 - max. 85 decibel (= achtergrondmuziek).  Hiervoor moet je geen aanvraag indienen, het is ook niet verplicht te meten of oordopjes te voorzien.

Checklist OC Outrijve

 

Prijzen

Huurprijzen zijn afhankelijk van de aard van de activiteit, het aantal gehuurde dagen en ook van wie de infrastructuur huurt. 
Je leest alles na in het reglement.

Reglement

 

Drankverbruik - Eten serveren

In de OC's wordt de drankvoorziening volledig door de gebruikers zelf geregeld. 
Er is geen kookgelegenheid voorzien, frituren moet buiten of onder dampkap gebeuren.  Open vuur of gasflessen zijn niet toegestaan.