Uitleendienst

Voor wie?

 • Avelgemse onderwijsinstellingen en hun oudercomités | overheden | erkende Avelgemse verenigingen | verenigingen aangesloten bij een erkende Avelgemse adviesraad | instanties met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente | evenementen erkend onder categorie A door het gemeentebestuur | koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij een erkende Avelgemse adviesraad
 • Organisatoren van particuliere initiatieven die door de evenementencel werden goedgekeurd
 • Particulieren uit Avelgem (signalisatie in het kader van het uitvoeren van werken op het openbaar domein/plaatsen van containers in functie van de veiligheid).

Wat?

 • nadars
 • podia
 • vlaggen
 • tentoonstellingsmateriaal
 • signalisatiemateriaal
 • klankinstallaties
 • projectiemateriaal
 • materiaal m.b.t. geluidsnormering (geluidsmeter, oordopjes)

Bepaalde materialen moeten afgehaald worden in de uitleendienst (Spikkerelle), andere worden geleverd/opgesteld door de technische dienst.  De specificaties vind je terug in het aanvraagformulier.

Hoe?

 • Bezorg minstens 2 weken op voorhand het aanvraagformulier
 • De waarborg moet steeds op voorhand betaald worden

 

Reglement