Sabam & Billijke vergoeding

  • Sabam: door de gebruiker te regelen

De aanvraag voor Sabam dient gericht te worden aan frontoffice@sabam.be | 02 286 82 11

Het gemeentebestuur heeft een jaarcontract voor de ontmoetingscentra en Spikkerelle.  Alle kosteloze, mechanische uitvoeringen op deze locaties zijn vrijgesteld, behalve de film- en toneelvoorstellingen.  Voor activiteiten waarvoor geen toegangsgeld wordt gevraagd, waarbij er niet live wordt opgetreden en waarbij geen uitkoopsom wordt betaald aan de artiest moet er dus GEEN aanvraag ingediend worden bij Sabam. 
 

  • Billijke vergoeding: door de gemeente geregeld