Voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen en op loon

Indien de uitbetaling van sociale zekerheidsuitkeringen of loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW een voorschot toekennen hierop. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of loon uitbetaald wordt. Via intake en gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd en wordt nagegaan of er een effectief recht is op een uitkering of loon. Hiervoor wordt contact opgenomen met de bevoegde instanties.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing, die overgemaakt wordt aan de cliënt.

Voorwaarden

Voor inwoners van Avelgem van wie de uitbetaling van de uitkering of loon op zich laat wachten.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitsdocumenten, overzicht van inkomsten en uitgaven. Indien mogelijk: bewijs van het recht op een uitkering of loon