Lokale Adviescommissie voor water, gas of elektriciteit (LAC)

De Lokale Adviescommissie komt samen op vraag van de leveranciers De Watergroep of Fluvius (de sociale leverancier van gas en elektriciteit) die een verzoek hebben tot afsluiting van de energietoevoer van een klant. Binnen deze commissie worden dossiers besproken aangaande onbetaalde facturen. Het is de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De LAC, voorgezeten door een maatschappelijk werker in dienst van het OCMW, gaat uit van het basisprincipe dat elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven. Elke klant die er besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC.

Voorwaarden

Voor klanten van de Watergroep en Eandis, waarvan de leverancier de energietoevoer naar de klant wenst af te sluiten.

Wat moet je meenemen?

Indien een klant uitgenodigd wordt op een LAC, is het belangrijk dat hij er effectief aanwezig is om mee te zoeken naar een oplossing.