Collectieve schuldenregeling

Bij mensen met een onbeheersbare schuldenlast kan, mits akkoord van de cliënt, worden overgegaan tot een collectieve schuldenregeling. Dit houdt in dat een gespecialiseerde schuldbemiddelaar wordt aangesteld door de bevoegde rechter, die voor dit dossier een voorstel van regeling uitwerkt waarbij:

  • de schulden in de mate van het mogelijke worden terugbetaald aan de schuldeisers
  • mensen in staat worden gesteld een menswaardig bestaan te leiden
  • de mogelijkheid wordt geboden om na een aantal jaar een nieuwe start te nemen
  • de schuldbemiddelaar neemt alle beslissingen inzake financieel beheer van de cliënt

Het Ocmw-Avelgem kan in samenwerking met een juriste van de VZW Schuldbemiddeling Zuid-West Vlaanderen het verzoekschrift tot het bekomen van de collectieve schuldenregeling opmaken. Voor sommige dossiers wordt voor de collectieve schuldenregeling een pro-deo advocaat aangevraagd en dit voor het indienen van het verzoekschrift

Voorwaarden

Alle inwoners van Avelgem die een overlast aan schulden dragen en die bereid zijn de gevolgen van de collectieve schuldenregeling nauwgezet te volgen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitsgegevens Alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin