Budgetbegeleiding - schuldbemiddeling

Bij budgetbegeleiding leert een maatschappelijk werker je jouw budget beter te beheersen en te gebruiken.

Bij schulden bemiddelt de maatschappelijk werker bij de schuldeisers voor afbetalingsplannen. Je krijgt dan leefgeld (het bedrag is afhankelijk van de schuldenlast en het inkomen).

Wanneer je financiële moeilijkheden hebt en je jouw eigen inkomen niet zelfstandig kan beheren of wanneer de schuldenlast hoog is en intensieve schuldbemiddeling noodzakelijk is, komt er budgetbeheer.

De maatschappelijk werker beheert dan je inkomen en neemt de financiële beslissingen, maar informeert je hier wel over.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitsdocumenten, alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin