Politie

De politie van Avelgem maakt deel uit van de Mira politiezone, bestaande uit de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem.

 

Lokaal kantoor Avelgem 

Het lokaal kantoor vind je op het gemeenteplein. Voor een aangifte of klacht moet je een afspraak te maken. Dit kan via www.pzmira.be of op 056 62 67 00.

In Waregem wordt de politiedienst steeds 24 op 24 uur verzekerd.

Digitaal loket

Via www.politie.be/nl/e-loket kan je een aantal zaken online afhandelen. Je hoeft niet voor alles langs het politiebureel te komen.

Documenten kwijt?

Voor het verlies/diefstal van documenten van personen van de Belgische nationaliteit hoef je niet meer langs te komen bij de politie.

Ga langs bij het gemeentehuis. Zij zorgen voor de administratieve afhandeling.

 

Wijkinspecteurs

De gemeente Avelgem beschikt over vier gekwalificeerde wijkinspecteurs. Iedere inspecteur heeft zijn eigen straten waarvoor hij verantwoordelijk is. 

Vind hier welke wijkinspecteur verantwoordelijk is voor welke straat.

 

Takenpakket

De opdrachten van de wijkinspecteurs zijn divers en behoren tot het takenpakket dat behoort tot de basispolitiezorg:

 • Instaan voor de aanwezigheid in het straatbeeld
 • Luisteren naar de klachten en de grieven van de bevolking en indien mogelijk daadwerkelijke oplossingen aanbrengen
 • Kleine ontluikende conflicten/burenruzies opsporen en helpen oplossen (rol van bemiddelaar)
 • Nuttige informatie over de bijzonderheden en problemen eigen aan de wijk verzamelen
 • Bronnen van onveiligheid detecteren en deze doorgeven aan de bevoegde diensten
 • Adrescontrole van nieuwe inwoners uitvoeren
 • Verkeerstoezicht in de omgeving van de scholen
 • Openbare ordehandhaving bij evenementen (voetbal, wielerwedstrijden, lokale manifestaties)
 • Deelname aan zonaal actieplan inzake alcoholcontroles, drugs, drugs in het verkeer, overlast, meer blauw op straat
 • Vakantietoezicht uitvoeren
 • Uitvoeren van opdrachten van de gerechtelijke overheden
 • Bijstand op vraag van de gerechtsdeurwaarder
 • Lokaal onthaal verzorgen

Politieraad en -college