Masterplan Avelgem: jouw mening telt

Avelgem

Hoe moet Avelgem er over pakweg 15 jaar uitzien? Hoe bouwen we een veilig(er) wandel- en fietsnetwerk uit? Hoe zorgen we voor leefbare én levendige kernen, en hoe kunnen we onze relatie met de Schelde versterken? Samen met Intercommunale Leiedal werkt Avelgem de komende twee jaar aan een masterplan voor de vijf kernen: voor Avelgem werden al heel wat zaken bekeken waarop de komende maanden verder wordt gewerkt. In 2022 volgen Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove. 

Jouw mening telt

In juli staat een eerste ontwerpsessie op het programma, maar vooraf luisteren we aan de hand van een digitale enquête graag al eens naar jouw mening. Vul de enquête vóór 28 juni in en grijp de kans om jouw wensen, noden, opmerkingen aan het ontwerpteam door te geven. Op diezelfde pagina zal je in de loop van het traject ook alle actuele informatie kunnen terugvinden.

Enquête

Naast de feedback die we uit de digitale bevraging kunnen verzamelen, komen tijdens die eerste ontwerpsessie in juli ook volgende thematieken aan bod:

  • Avelgem één met de Schelde(meersen)
  • Aanleggen van blauw-groene assen in het centrum
  • Aandacht voor voetgangers en fietsers
    • STOP-principe
    • Groenere straten
    • Kwaliteitsvolle wandelroutes

Resultaten tentoongesteld

De resultaten van de ontwerpsessie zullen na de zomer worden tentoongesteld of gepresenteerd. Hoe dat concreet zal gebeuren, hangt af van de op dat moment geldende coronamaatregelen. In ieder geval zal het voor iedereen mogelijk zijn om op verschillende manieren (opnieuw) feedback te geven op het eerste ontwerp. Tijdens een tweede ontwerpsessie in het najaar worden de plannen op basis van die feedback nog eens aangepast. Het is de bedoeling om eind 2021 - begin 2022 de definitieve plannen aan het brede publiek voor te stellen.