Masterplan Avelgem: blik op de toekomst

Avelgem

Hoe moet Avelgem er over pakweg 15 jaar uitzien? Hoe bouwen we een veilig(er) wandel- en fietsnetwerk uit? Hoe zorgen we voor leefbare én levendige kernen, en hoe kunnen we onze relatie met de Schelde versterken? Samen met Intercommunale Leiedal werkt Avelgem de komende twee jaar aan een masterplan voor de vijf kernen: in 2021 komt Avelgem aan de beurt, in 2022 volgen Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove.

Het masterplan in beeld

Tijdens het voorjaar gaven jullie massaal jullie wensen, noden en bezorgdheden door, in juli ging het ontwerpteam ermee aan de slag. Nu is het tijd om de eerste resultaten voor te leggen. Via deze link kan je de eerste ontwerpplannen digitaal bekijken. Tussen 11 oktober en 15 november kan je de plannen ook op het terrein ontdekken, tijdens een wandeling door het centrum van iets minder dan 2 km. De wandeling start en eindigt aan zaal Ter Biest bij de bib. Op elk paneel staat een QR-code die je naar een webpagina brengt met extra info en een onlineplatform waarop je feedback kunt geven.

Bekijk de ontwerpplannen

Hoe reageren?

  • Digitaal.

  • In de bib op het grote paneel vanaf 20 oktober tot en met 15 november.

Tijdens een tweede ontwerpsessie dit najaar worden de plannen op basis van jullie feedback nog eens herwerkt en verfijnd. Eind dit jaar - begin 2022 hopen we de definitieve plannen aan alle inwoners te kunnen voorstellen. Daarna herhalen we het volledige traject nog eens voor Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove.