Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het LOK heeft in het algemeen het doel het contact tussen de gemeentelijke overheid en de lokale actoren, gebruikers, verenigingen, instellingen en diensten die te maken hebben met de opvang van kinderen te bevorderen.

Hij doet dit onder andere door het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle  aangelegenheden die te maken hebben met de opvang van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan, het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van het welzijn van kinderen, het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van kinderopvang en het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.

Het LOK is samengesteld uit actoren die de Nederlandstalige kinderopvang bevorderen zijnde:

  • een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang, rekening houdend met de verscheidenheid en de representativiteit van de lokale actoren; in de hoedanigheid van actor wordt het lokaal bestuur vertegenwoordigd via ambtenaren;
  • een vertegenwoordiging van de gebruikers;
  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.
  • Voorzitter: Eddy Vanhuysse