Jaarverslag

Het jaarverslag blikt terug op het vorige werkjaar van de gemeente Avelgem. Het schetst een beeld van het gevoerde beleid, het soort cliënten, de personeelsformatie, de financiën (jaarrekening) en de doelstellingen van het gemeente- en OCMW-bestuur.

Jaarverslag 2023 Bekendgemaakt op de website op 29.05.2024

Jaarverslag 2022