Campagne Nie Mee Oes

 

Leden overlegplatform

Dienst Jeugd & Cultuur, Avelgemse onderwijsinstellingen, politiezone Mira, Jeugdhuis Krak, jeugdraad, AA Avelgem, OCMW Avelgem, Parket Kortrijk, lokale huisartsenkring, Momentum Avelgem en CGG Largo

 Historiek

 

 Januari 2018 Nie Mee Oes presenteert Tournée Minérale Locale

 

23 maart 2016: sensibilisering organisaties

www.niemeeoes.be

De portaalwebsite www.niemeeoes.be wordt gelanceerd. Dit digitaal informatiepunt verzamelt overzichtelijk alle campagne-info en verwijst ook door naar relevante instanties voor info, hulp en advies.

Toelage vorming middelengebruik

‘Nie Mee Oes’ stimuleert ook deskundigheidsbevordering m.b.t. middelengebruik. Jeugdverenigingen en onderwijsinstellingen die een vorming organiseren of volgen, kunnen een toelage aanvragen. Deze bedraagt 50% van de kostprijs van de georganiseerde of gevolgde vorming met een maximum van 200 euro.

Charter

‘Nie Mee Oes’ nodigt alle Avelgemse verenigingen uit om een charter te ondertekenen, waarmee ze de campagne onderschrijven.

Nieuwe affiche en filmpje

Het filmpje en de nieuwe affiche die al een aantal verenigingen vermelden moeten andere verenigingen aanzetten om zich ook te engageren in de campagne.

Broodzakken

‘Nie Mee Oes’ staat ook gedrukt op broodzakken. Hiermee doet de campagne ook daadwerkelijk zijn intrede in het dagdagelijkse leven van vele gezinnen.

 

26 augustus 2015: verduidelijking van de campagne

2e afficheronde

Een aangepaste affiche en een online filmpje maken duidelijk waarover het gaat: verschillende organisaties bundelen hun krachten om in te zetten tegen drugsgebruik, in de ruime zin.

Meldpunt ‘nie mee oes’

Onderlinge informatiedoorstroom en -uitwisseling zijn binnen het actieplan een tweede belangrijke stap. Hiervoor werd een centraal meldpunt in het leven geroepen. Via niemeeoes@avelgem.be kunnen allerhande meldingen omtrent de problematiek bezorgd worden.

 

1 augustus 2015: start teasercampagne

Op verschillende plaatsen in het straatbeeld is een rode affiche met de Avelgemse skyline te zien. Enige tekst die er op te vinden is, is 'NIE MEE OES'

 

5 juni 2015: Avelgem brengt ‘stakeholders’ lokaal drugbeleid rond de tafel

De gemeente nodigde verschillende belanghebbenden uit om samen werk te maken van een lokaal drugbeleid. Via een lokaal overlegplatform wil Avelgem, met alle sectoren, een samenhangend beleid waarbinnen informatie-uitwisseling centraal staat en acties afgestemd zijn op elkaar en op de noden van de inwoners.