Ruimtelijke ordening

Planning

Vergunningen

Onder vergunningen verstaan we het afleveren, het opmaken en het bijhouden van:

Er zijn geen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van kracht.

Alle globale info over wetgeving en de nodige (aanvraag)formulieren kan je vinden op deze website.
Een aantal plannen (o.a. het gewestplan) zijn digitaal in te kijken op Geopunt.be

Voor meer concrete info over een bepaald perceel kom je best even langs bij de dienst omgeving.