PLAN B-K: openbaar onderzoek ontwerp voorkeursbesluit start

Gepubliceerd op Maandag 01 april 2024
Logo PLAN B-K

De Vlaamse Regering stelde op 26 januari 2024 het ontwerp voorkeursbesluit voor het complex project 'Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk' (kortweg PLAN B-K) vast, waarbij het zogenaamd ringtracé wordt aangeduid als voorkeursoplossing. Dit project heeft als doelstelling te onderzoeken welke toekomst het volledige kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als vernieuwde waterweg voor goederenvervoer. Met het ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook de herinrichting van de R8. Het ontwerp voorkeursbesluit zal nu voorgelegd worden aan de bevolking via een openbaar onderzoek.

Het complex project heeft betrekking op het grondgebied van Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Zwevegem.
De Vlaamse Waterweg nv is initiatiefnemer van PLAN B-K en dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Het openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 8 april 2024 tot en met 14 juni 2024. Gedurende deze periode kan iedereen, schriftelijk of digitaal, een reactie formuleren over het ontwerp van voorkeursbesluit en het bijhorende ontwerp geïntegreerd onderzoek. Deze documenten zijn terug te vinden via planbk.be/bibliotheek.

De reacties dienen schriftelijk of digitaal geformuleerd te worden. Dit kan op volgende manieren:

  • Via mail aan openbaaronderzoekplanbk@vlaamsewaterweg.be;
  • Per brief aan De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West – Guldensporenpark 105 – 9820 Merelbeke; • 
  • Je kan je reactie ook afgeven op het gemeentehuis

Tijdens het openbaar onderzoek zal PLAN B-K vier infodagen organiseren waarop iedereen welkom is voor een toelichting. Deze vinden plaats op:

  • 23 april in ijsbaan De Piste, Kortrijk [16 – 20 uur]
  • 24 april in CC Het spoor, Harelbeke [14 – 20 uur]
  • 29 april in het gemeentehuis, Kuurne [16 – 20 uur]
  • 2 mei in het gemeentepunt, Zwevegem [16 – 20 uur]


Nood aan meer informatie?

Bekijk de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ (FAQ) op de website van PLAN B-K. Of contacteer het projectteam PLAN B-K via het contactformulier (OPGELET: via dit formulier kan je geen reacties op het ontwerp voorkeursbesluit tijdens het openbaar onderzoek indienen).

banner logo's partners PLAN B-K