Leegstand gebouwen en woningen

Sedert de invoering van het Grond- en Pandendecreet werd de bestrijding van leegstand volledig toegewezen aan de gemeenten. Dit betekent dat vanaf 2010 de gemeenten volledig zelf bevoegd zijn om een leegstandsregister bij te houden. Aan een opname in het leegstandsregister wordt ook een heffing gekoppeld, die verschuldigd is na 1 jaar opname in het leegstandsregister.
De heffing bedraagt in Avelgem 1.600 euro per woongelegenheid (woning, appartement of kamer).

Formulier vrijstelling leegstandheffing  Reglementen