Leegstand gebouwen en woningen

Sedert de invoering van het Grond- en Pandendecreet werd de bestrijding van leegstand volledig toegewezen aan de gemeenten. Dit betekent dat vanaf 2010 de gemeenten volledig zelf bevoegd zijn om een leegstandsregister bij te houden. Aan een opname in het leegstandsregister wordt ook een heffing gekoppeld, die verschuldigd is na 1 jaar opname in het leegstandsregister.

Het reglement werd eind 2019 aangepast.

De heffing bedraagt in Avelgem 1.250 euro per woongelegenheid (woning, appartement of kamer). Deze heffing loopt op van 2.500 euro (na 2 jaar) over 3.750 euro (na 3 jaar) tot maximaal 5.000 euro (na 4 jaar of meer).

Er zijn ook een aantal vrijstellingen mogelijk.

Formulier vrijstelling leegstandheffing  Reglementen