Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing

In te vullen door de aanvrager
Gegevens over de leegstaande woning
Grond van vrijstelling
Bewijs kadaster toevoegen
Bewijs op datum te leveren door de ouderenvoorziening - vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van opname
Bewijs te leveren door de psychiatrische instelling of ziekenhuis
Notariële akte toevoegen als bewijs - vrijstelling geldt slechts voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht
of landschap.
vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging
vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik
vrijstelling geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.