Landbouwschade

Ben je land- of tuinbouwer met gronden in Avelgem en hebben je gewassen schade geleden door uitzonderlijke weersomstandigheden? Dan kan je de schade (vóór de oogst) laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De schade moet veroorzaakt worden door extreme weersomstandigheden.
  • De schade aan een teelt moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van die teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.
  • De land- en/of tuinbouwteelten zijn gelegen in Avelgem.

Procedure

  1. Meld je schade via onderstaand formulier.
    Aangifteformulier landbouwschade
  2. De schattingscommissie wordt samengeroepen voor een eerste vaststelling van de schade. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht wanneer de schattingscommissie langskomt. Er wordt een proces verbaal opgemaakt. 
  3. Indien nodig wordt de schattingscommissie net voor de oogst opnieuw samengeroepen voor een tweede vaststelling.
  4. Een kopie van het proces-verbaal wordt aan de aanvrager bezorgd.

 

Brede weersverzekering

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Meer info over de brede weersverzekering.