Hof ter Verre Akker

LIGGING

Langestraat 14
8580 Avelgem   

NAAM HOEVE

De naam van de hoeve verwijst naar de ligging van de landerijen.
De hoeve is gelegen in Avelgem, terwijl de akkers zich in verschillende buurgemeenten bevinden.

HISTORIEK

De oudste vermelding over het bestaan van deze boerderij dateert uit 1450. De hoeve werd ook vermeld in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). De toenmalige opstelling is nog steeds in overeenstemming met de huidige indeling.

De hoeve is sinds 1990 eigendom van de familie De Cuyper-Vandendriessche. Deze werd toen omgebouwd tot een vleesveefokkerij die zich toespitst op het Belgisch Witblauw ras. Alles wat op de akkers geteeld wordt, namelijk gras, maïs en voederbieten, is bestemd voor de runderen.