Hof ter Menilgen

LIGGING

Maraillestraat 2
8582 Avelgem (Outrijve)  

NAAM HOEVE

De naam van de hoeve is afgeleid van het Latijnse woord "mansionile" wat "woning met een stuk land, landbouwershuis" betekent. Dit toponiem wordt sinds 1405 gebruikt voor deze landbouwnederzetting op de grens van Outrijve en Moen.

HISTORIEK

Sinds 1875 wordt deze hoeve uitgebaat door dezelfde familie. Vandennieuwenborg Petrus en Moerman Florence waren de eerste in lijn.
Achilles Vandennieuwenborg nam het bedrijf over van zijn ouders in 1901. Achilles was gehuwd met Odile Holvoet. Hun dochter, Vandennieuwenborg Mathilde , nam het bedrijf, samen met haar man René Spincemaille, over in 1924.
In 1962 werd het bedrijf overgenomen door hun zoon Noël Spincemaille en zijn vrouw Irène De Keyster.

Sinds 1998 wordt het bedrijf uitgebaat door Bruno Spincemaille, zoon van Noël, en zijn vrouw Isabel Delputte.

De hoofdactiviteit op deze hoeve is nog steeds melkveeteelt en akkerbouw.