Het Goed te Waefels

LIGGING

Okkerdriesstraat 40
8582 Avelgem (Outrijve)   

NAAM HOEVE

Doorheen de eeuwen kende deze hoeve veel verschillende schrijfwijzen. Al sinds 1388 spreekt men over het ‘Goed te Wavels of ghoet te Waeffels' genaamd naar een oude Outrijfse familie die haar naam aan deze hoeve verleende.
Later in 1640 noemde men de Waefelstraat naar deze hoeve.
Met de gemeentelijke fusie in 1976 wijzigde de straatnaam in Okkerdriesstraat.

Op een kaart in het renteboek van 1756 wordt de Waefelstraete met vierschaar en staande wip weergegeven.
Ook de hoeve zogenaamd ‘Het Goed Waefels' staat erop vermeld.

HISTORIEK

Bij akte van 1840 kocht Casimier Colpaert, amper 23 jaar oud, het ‘goed te Wavele' in de Waefelstraat.
Sindsdien is de hoeve in handen van de familie Colpaert gebleven.
De hoeve wordt nu bewoond door de familie Colpaert-de Clercq.
De huidige activiteiten zijn akkerbouw en fokken van vleesvee.