De kasteelhoeve

LIGGING

Doorniksesteenweg 314
8582 Avelgem( Outrijve)

DE KASTEELHOEVE EN HET KASTEEL VAN OUTRIJVE

Het dorpje Outrijve maakt deel uit van de gemeente Avelgem in Zuid-West-Vlaanderen. Het is gelegen in de vruchtbare Scheldemeersen aan de linkeroever van de Schelde, waardoor het steeds een typisch landbouwdorp is geweest. De bodem bestaat uit vruchtbare zandleem met alluviale kleigronden langs de oevers van de Schelde.
Er zijn enkele archeologische vondsten uit het Mesolithicum en Romeinse tijdvak die duiden op een oudere bewoning. Outrijve wordt als Alta Ripa (Hoge Oever) voor het eerst vermeld in het jaar 963.

In de middeleeuwen maakt de "heerlijkheid" Outrijve (slechts 10 ha groot) deel uit van het leenhof van de Sint-Pietersabdij te Gent. Het voormalige kasteel van Outrijve met bijhorende neerhof (hoeve) was gelegen in een meander van de Schelde die nu nog altijd de grens vormt met Henegouwen (het dorpje Celles). Vanaf de 14de eeuw waren er achtereenvolgens verschillende "heren van Outrijve" die eigenaar waren van de heerlijkheid, maar over het kasteel zelf is er weinig informatie terug te vinden. Een afbeelding van Sanderus in de Flandrius Illustrata (1641-1644, vertaald in het Nederlands "Verheerlijkt Vlaanderen" geeft een ets weer van een woonburcht met ringmuur, torens en een poortgebouw omringd door water, de meander van de Schelde en een walgracht. Achtereenvolgens was het domein in handen van verschillende families maar reeds in de 17de eeuw in verval en op het einde van het ancien régime omstreeks 1771/1778-1784 wordt het kasteel afgebroken. Met de stenen van het kasteel werden verschillende huizen opgetrokken, onder meer ook op "de plaats", waar de oude schandpaal in een gevel werd gemetst. Boven de schandpaal prijken 2 wapenschilden. De eigenaars van het kasteeldomein hebben Outrijve verlaten om hun intrek te nemen in domeinen in Frankrijk.

De Kasteelhoeve is een historische, 18de-eeuwse, goed bewaarde vierkantshoeve, die het oorspronkelijke neerhof van het kasteel van Outrijve vervangt. Dit neerhof lag iets zuidelijker en dichter bij de Schelde dan de huidige hoeve. Er staat dat de hoeve gebouwd is op "een partije meersch zijnde den grond van het afgebroken Casteel van Autrijve".
Samen met de Tombeelmolen en het Sint Pieterskerkje behoort deze hoeve tot het historisch patrimonium van het Outrijve.
De hoevegebouwen van de huidige Kasteelhoeve zijn gegroepeerd rond een gekasseid erf. Ten westen is er het woonhuis, ten zuiden de voormalige stalvleugel en het aansluitend poortgebouw. Ten oosten de schuur en ten noorden een vroegere schapenstal met wagenhuis. Aansluitend een voormalige ast (oven).

In 1938 heeft de Franse graaf 'de Nicolay de Paris' de hoeve verkocht aan Charles Moerman, de vader van de huidige eigenaar en sedert 1991 is de Kasteelhoeve te huur voor allerlei feesten en evenementen. De locatie beslaat in totaal 30 ha met landbouwgronden, weides, een ruime privé-parking en een prachtige tuin.

DE HUIDIGE KASTEELHOEVE

De idyllische natuurlijke omgeving en de perfecte accommodatie maken van deze hoeve de ideale locatie voor tal van evenementen zoals trouwfeesten, communies, seminaries, bedrijfsfeesten, tentoonstellingen, familiefeesten en andere.
De rustieke bouwmaterialen en de uitstekende restauratie door de huidige eigenaar brengen u terug in de sfeer van de 18de eeuw. In de voormalige stallingen, waar het originele plafond met booggewelven werd behouden, heerst er een stijlvolle gezelligheid en op de binnenkoer is het aangenaam toeven bij mooi weer. Men kan er perfect tot rust komen terwijl de kinderen ravotten in de speeltuin.

Voor meer informatie en foto's is er ook de website www.kasteelhoeve.be.