De Bouvriehoeve

LIGGING

Bouvriestraat 11
8583 Avelgem (Bossuit)

NAAM HOEVE

Bouvrie (bouverie, boeverie) is een oude benaming voor ‘boerderij'. Het oorspronkelijk Latijnse woord ‘bovaria' betekent: een plaats waar vee gehouden wordt (veehof).

HISTORIEK

Er is al een vermelding van deze historische vierkantshoeve in 1140. Deze was het centrum van de belangrijke "heerlijkheid van Bouverie" die afhing van de kasselrij Kortrijk op de grens met de kasselrij Oudenaarde.
Op vandaag ligt deze hoeve op de grens van Bossuit, Sint-Denijs, Moen en Helkijn.
Een wapenschild in de toegangspoort van 1620 wijst naar de familie de Succa die toen de bezitters waren van de heerlijkheid van Bouvrie. De huidige bakstenen structuur dateert uit deze periode. Er zijn nog restanten van oudere gebouwen in Doornikse natuursteen.

De hoeve wordt sinds 1898 bewoond door de familie Bossuyt.
De boerderij is een gemengd bedrijf met akkerbouw, rundveeteelt en een edelhertenfokkerij.
In de hoeveslagerij wordt het vlees van Edelherten, Blonde d'Aquitaine koeien, schapen, ... verkocht.
Deze boerderij wordt op een duurzame en milieuvriendelijke wijze uitgebaat.
Info: www.debouvrie.com