Algemene politieverordening

In de Algemene Politieverordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er onder meer regels terug over geluid en nachtlawaai, inname van de openbare weg, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, inzamelen en achterlaten van afvalstoffen, het organiseren van manifestaties …

De Algemene Politieverordening bevat naast een algemeen deel en een bijzonder deel ook volgende bijlagen:

  • Bijlage 1 Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein 
  • Bijlage 2  Reglement op de organisatie van *kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare *kermissen en op het openbaar domein 
  • Bijlage 3 Huishoudelijke reglement op begraafplaatsen en lijkbezorging  

Algemene Politieverordening Avelgem

Inbreuken op de algemene politieverordening kunnen via een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) gesanctioneerd worden.