Algemene politieverordening

In de Algemene Politieverordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er onder meer regels terug over geluid en nachtlawaai, inname van de openbare weg, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, inzamelen en achterlaten van afvalstoffen, het organiseren van manifestaties …

De Algemene Politieverordening werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 maart 2022. Bekijk deze hieronder of raadpleeg de papieren versie aan het onthaal in het gemeentehuis of in de bibliotheek.

Algemene Politieverordening Avelgem