Wat kan gratis naar het recyclagepark?

Heel wat afval dat thuis niet opgehaald wordt, kan je gratis naar het recyclagepark brengen.

Een overzicht:

  • milieustraatje: autobanden, CD/DVD-schijfjes, EPS, fietsen, folies, herbruikbaar sport - speelgoed en klein gerief, oude elektrische toestellenHDPE, kledij, kurk, matrassen, PVC, tapijten, vlak glas ...
  • glazen flessen en flacons
  • hard groenafval (snoeihout)
  • klein Gevaarlijk Afval (KGA -vetten, oliën, verfresten en lijmen, spuitbussen, batterijen, TL-lampen, solventen, schoonmaakmiddelen, zuren en basen)
  • metalen
  • recycleerbaar hout
  • papier en karton
  • PMD - aanbieden in blauwe zak

Asbestcement

Asbestcement hoort bij de rode tariefgroep (0,20 euro/kg) maar de eerste 200 kg/gezin/jaar zijn gratis. Om de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers te garanderen, moet asbestcement veilig verpakt afgeleverd worden. Verpakkingsfolies worden op alle recyclageparken die asbestcement inzamelen te koop aangeboden. Alle info over asbestcement en hoe veilig te werk te gaan vind je hier.