Wat kan gratis naar het recyclagepark?

Heel wat afval dat thuis niet opgehaald wordt, kan je gratis naar het recyclagepark brengen.

Een overzicht:

 • heldere plastic folie met recyclagenummer 4
 • dikwandige plastic folie met recyclagenummer 4
 • PVC bouwplastics met recyclagenummer 3 (dakgoten, sanitaire- of elektriciteitsbuizen …)
 • kunststofverpakkingen niet-PMD - afgewassen en zondervoedingsresten (yoghurtpotjes, klein plastic verpakkingsmateriaal ...)
 • isomo met recyclagenummer 6
 • alle harde kunststoffen met recyclagenummer 2 zonder metaal (speelgoedonderdelen, emmers, buizen …)
 • fietsen
 • vlak glas
 • CD- en DVD-schijven
 • CD- en DVD-doosjes zonder stickers of papier
 • matrassen met veren
 • matrassen zonder veren
 • tapijten
 • oude elektrische toestellen
 • klein Gevaarlijk Afval (KGA -vetten, oliën, verfresten en lijmen, spuitbussen, batterijen, TL-lampen, solventen, schoonmaakmiddelen, zuren en basen)

Asbest

Asbestcement kan enkel aangevoerd worden naar het intergemeentelijk recyclagepark van IMOG in Moen of Harelbeke. Op het recyclagepark in Avelgem mag geen asbestcement ingezameld  worden.
Per gezin kan er jaarlijks 200 kg asbest gratis aangevoerd worden.

Als inwoner van Avelgem betaal je de volledige prijs (0,20 euro/kg) bij IMOG. Daar wordt een formulier voor teruggave van de gratis hoeveelheid asbestcement meegegeven.

Bezorg dit formulier samen met de weegbonnen en het betaalbewijs aan de dienst grondgebiedzaken - Milieu. Na onderzoek van de aanvraag wordt de hoeveelheid gratis asbestafval terugbetaald.