Onderhoud grachten en beken

Grachten of beken naast jouw eigendom? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

 

Waterlopen worden verdeeld in verschillende categorieën

Categorie 1

De rivier de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze worden beheerd en onderhouden door de Vlaamse dienst Waterwegen en Zeekanaal. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het jaagpad.

Categorie 2

Dit zijn beken die door meerdere gemeenten stromen, daarom de provinciale waterlopen genoemd. Deze worden door de provinciale dienst ‘Waterlopen’ beheerd en onderhouden.

Categorie 3

Dit zijn beken die volledig in één gemeente stromen, de genaamde gemeentelijke waterlopen. Deze worden door de gemeente beheerd, maar sinds 1 januari 2015 door de provinciale dienst ‘Waterlopen’ onderhouden.

 

Tenslotte staat de gemeente in voor het beheer en het onderhoud van de baangrachten. Jaarlijks worden de bermen gemaaid tussen 15 en 30 juni en tussen 15 en 30 september. Buiten die periodes mag er, op enkele uitzonderingen na, wettelijk niet gemaaid worden.

Alle andere grachten of beken, die meestal tussen particuliere eigendommen of landerijen lopen, moeten door de eigenaars ervan of aangelanden onderhouden worden.

Iedere waterloopbeheerder moet er voor zorgen dat de doorgang van het water altijd vlot verloopt. De waterloop moet regelmatig ontdaan worden van alle hinderlijke elementen, zoals zwerfvuil, slib, verzakte overgangen, e.d.

Meer info over welke waterlopen onder welke categorie vallen is terug te vinden op de www.giswest.be/waterlopen bij liggingskaart ‘Avelgem’ of via de gemeentelijke technische dienst.

Verantwoordelijke dienst

Kortrijkstraat 8
8580
Avelgem
056 65 30 30
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven