Het conformiteitsattest, een kwaliteitsgarantie door de overheid

Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Hiermee wordt bevestigd dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Het attest is niet verplicht en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder. In principe blijft het attest 10 jaar geldig.

Let wel: als uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar is, is het de bedoeling dat je als eigenaar onmiddellijk de nodige herstellingen aan de woning/kamer uitvoert. Zoniet kan dit leiden tot een besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Een bestaand conformiteitsattest vervalt onmiddellijk als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Hier hangen boetes aan vast.

Voorwaarden

De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor: 

  • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • kamers.
Kosten

€ 62,5.