Een gratis energie- en opvolgscan voor kansengroepen

De distributienetbeheerder voor elektriciteit (Fluvius) heeft een aantal sociale openbare dienstverplichtingen bij gezinnen uit kansengroepen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doet Fluvius hiervoor een beroep op de energiesnoeiersDie werken samen met het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen en tal van andere organisaties.

Neem contact op met het woonloket van je gemeente (in het sociaal huis) om te weten of je in aanmerking komt voor een gratis scan. Ook de energiesnoeiers van “vzw effect" in Kortrijk helpen je graag verder.

Wie heeft recht op een gratis energiescan?

Gezinnen

 • die een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas hebben
 • die een woning huren
  • van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
  • bij een OCMW of lokaal bestuur
  • op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van maximum 450 euro
 • voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie
 • die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE); dit zijn bewoners
  • met een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (beschermde afnemers)
  • met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • met een bescheiden inkomen
  • met een schuldenregeling
  • onder budgetbegeleiding door OCMW of CAW

Basisscan

Een energiescan is een eenvoudige maar grondige doorlichting van de energiesituatie van de woning en van de energiefactuur tijdens een bezoek. Je krijgt energietips en je kan de beste energieleverancier zoeken met behulp van de V-test.

Bovendien volgt een installatie van een pakket energiebesparende maatregelen (bv. spaarlampen, een spaardouchekop, een timer op een elektrische boiler, buisisolatie, een verdeelstekker met schakelaar, radiatorfolie …)


Na de energiescan krijg je nog een verslag met tips. Als je die opvolgt, spaar je heel wat uit op je energiefactuur.

Opvolgscan

De opvolgscan type 1 bevat een herhaling van de basisenergiescan, concrete tips alsook het opsporen van energieverslindende elektrische apparaten en de oorzaak van je hoge energiefactuur. Je krijgt ook hulp bij de eventuele overstap naar een andere energieleverancier en de energiesnoeiers installeren een extra pakket kleine maatregelen.

Ze voeren de opvolgscan enkel uit als er nog vragen of problemen zijn na een basisscan (bv. bij een te hoge energiefactuur of voor extra hulp) en als je behoort tot één van de prioritaire doelgroepen.