Omgeving (openbare onderzoeken en beslissingen)

Omgevingsvergunningen

Meer info over de lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen vind je op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek.

  • Openbare onderzoeken

OMV_2023127672
Aanvrager: Het Socialistisch Volkshuis vzw
Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning met fietsenstalling, berging en garages na slopen bestaande bebouwing
Ligging: Doorniksesteenweg 64-66
Periode openbaar onderzoek: van 18/04/2024 tot 17/05/2024

OMV_2024023871
Aanvrager: Balcaen Thierry
Onderwerp: bouwen van een carport
Ligging: Smissestraat 16
Periode openbaar onderzoek: van 05/04/2024 tot 04/05/2024

 

  • Beslissingen

OMV_2024027385
Aanvrager: Velghe Mathieu
Onderwerp: isoleren gevels en aanbrengen nieuwe gevelbekleding
Ligging: Albert Decockstraat 8
Datum beslissing: 22 april 2024

OMV_2024016424
Aanvrager: Bijls Johan
Onderwerp: bouwen van een houtopslag en een duiventil
Ligging: Tuinwijk 28
Datum beslissing: 22 april 2024

OMV_2023171280
Aanvrager: De Clercq Christian
Onderwerp: bouwen van een tuinberging met overdekt terras, een carport met hobbyruimte en een omheining + regulariseren van een terras
Ligging: Oudenaardsesteenweg 510
Datum beslissing: 22 april 2024

OMV_2024019921
Aanvrager: Rus-Tordai Viorel
Onderwerp: renoveren en isoleren van gevels en afwerken met crepi
Ligging: Doorniksesteenweg 168
Datum beslissing: 15 april 2024

OMV_2024020488
Aanvrager: Marley Vandendaele-Mylle
Onderwerp: uitbreiden woning na slopen van tuinberging
Ligging: Knobbelstraat 59
Datum beslissing: 15 april 2024

OMV_2024026906
Aanvrager: Willequet Fien
Onderwerp: aanleggen parking bij kinépraktijk
Ligging: Leynseelstraat 133
Datum beslissing: 15 april 2024

OMV_2023152513
Aanvrager: D'Huyvetter Beton nv
Onderwerp: bijstelling milieuvoorwaarden - verplichting plaatsen weegbrug
Ligging: Nijverheidslaan 16
Datum beslissing: 11 april 2024

OMV_2024008626
Aanvrager: Feys Lore
Onderwerp: bouwen van een berging na slopen garage
Ligging: Pontstraat 89
Datum beslissing: 08 april 2024

OMV_2024019917
Aanvrager: De Meulemeester Inge
Onderwerp: plaatsen van een veranda
Ligging: Steenbakkerstraat 28
Datum beslissing: 08 april 2024

OMV_2023170908
Aanvrager: Jelle Rogier-Denoyette
Onderwerp: verbouwen en renoveren van een hoeve tot 3 woongelegenheden
Ligging: Oudenaardsesteenweg 272
Datum beslissing: 08 april 2024

OMV_2023170454
Aanvrager: Wylin Nico
Onderwerp: aanbouwen van een fietsenberging
Ligging: Reigershof 27
Datum beslissing: 02 april 2024

OMV_2024010576
Aanvrager: Osta Carpets
Onderwerp: bouwen van een batterijcontainer
Ligging: Nijverheidslaan 19
Datum beslissing: 02 april 2024

OMV_2024011178
Aanvrager: Lamoral Sébastien
Onderwerp: aanbouwen fietsenberging, aanleggen zwembad en regulariseren plaatsen van een tuinberging
Ligging:  Nieuwstraat 74
Datum beslissing: 02 april 2024

OMV_2024019185
Aanvrager: Jordy Windels-Libbrecht
Onderwerp: bouwen van een woning met carport
Ligging: Moerasstraat 11A
Datum beslissing: 02 april 2024

OMV_2023127903
Aanvrager: Brecht Buysschaert-Prat
Onderwerp: aanleggen van een zwembad en terras
Ligging: Bleekveld 23
Datum beslissing: 25 maart 2024

OMV_2024008798
Aanvrager: Holvoet Karel
Onderwerp: plaatsen van een afsluiting
Ligging: Driesstraat 80
Datum beslissing: 25 maart 2024

OMV_2024012908
Aanvrager: Seys Morgane
Onderwerp: opsplitsen van handelswoning met creëren bijkomende toegang
Ligging: Stationsstraat 10
Datum beslissing: 25 maart 2024

OMV_2024000747
Aanvrager: Sobo Projects
Onderwerp: bouwen van een woning
Ligging: Nieuwstraat 81A
Datum beslissing: 18 maart 2024

OMV_2023100290
Aanvrager: Dupont - Kor-Immo
Onderwerp: bouwen van een woonerf met 13 woningen, tuinbergingen en 2 fietsenbergingen  
Ligging: Hoogstraat 38, 40, 42
Datum beslissing: 18 maart 2024

OMV_2023155375
Aanvrager: Demasure Leen
Onderwerp: herverkavelen grond in 2 loten voor eengezinswoningen na slopen bebouwing
Ligging: Bosstraat 49
Datum beslissing: 18 maart 2024

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

PRUP RUIEN CENTRAAL

Op 27 maart 2024 werd het ontwerp Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan 'PRUP Ruien Centraal' in Kluisbergen door de provincieraad van Oost-Vlaanderen voorlopig vastgesteld.
Het openbaar onderzoek loopt van maandag 29 april 2024 tot en met donderdag 27 juni 2024.

Het plan kan geraadpleegd worden:
- op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/prup-ruien-centraal
- bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent: op afspraak via ruien.centraal@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 61.
- bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu: Berchemstraat 55a, 9690 Kluisbergen: op afspraak via stedenbouw@kluisbergen.be of 055 23 16 43.
- bij de gemeentelijke dienst Omgeving: Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem: op afspraak via omgeving@avelgem.be of 056 65 30 30.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en/of opmerkingen schriftelijk worden ingediend:
- per e-mail op het adres: procoro@oost-vlaanderen.be
- per post op het adres PROCORO Oost-Vlaanderen, p.a. dienst Ruimtelijke Planning, Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent
- door afgifte tegen ontvangstbewijs t.a.v. PROCORO Oost-Vlaanderen bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning, Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent
- door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en milieu, Berchemstraat 55a, 9690 Kluisbergen
- door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem

De datum van de e-mail, van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Er is een infomoment voorzien over het plan op donderdag 16 mei 2024 van 16u tot 20u in CC De Brug, Brugzavel 25C, 9690 Kluisbergen. Inschrijven is verplicht via www.oost-vlaanderen.be/prup-ruien-centraal.
 

Buurtwegen

BELEIDSKADER TRAGE WEGEN

Conform het nieuwe gemeentewegendecreet werd een gemeentelijke beleidskader trage wegen uitgewerkt. Dit beleidskader omvat een visie, operationele beleidskeuzes en een afwegingskader voor de trage wegen op grondgebied Avelgem. Het beleidskader werd op 20 december 2021 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna werd het participatietraject opgestart: een openbaar onderzoek, opvragen van adviezen van de ondernemersraad, de minaraad, de Gecoro en de gemeenteraadscommissie publieke ruimte en een terugkoppeling met de werkgroep trage wegen.

De gemeenteraad keurde het beleidskader definitief goed in de zitting van 23 mei 2022.

Raadpleeg het beleidskader hier.

ACTIEPLANNEN TRAGE WEGEN 

De gemeenteraad heeft in de zitting van maandag 13 maart 2023 de actieplannen trage wegen 1-3 goedgekeurd. 

Beslissing gemeenteraad
Actieplannen 1-3
Overzicht actieplan 2
Overzicht actieplan 3

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan S21

De gemeenteraad heeft in de zitting van maandag 27 juni 2022 het rooilijnplan S21 (voetweg tussen Krevelstraat en Baarmstraat) definitief vastgesteld. 

Beslissing gemeenteraad
Rooilijnplan 

Bekendgemaakt op woensdag 29 juni 2022.

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan deel Ruggekouterweg

De gemeenteraad heeft in de zitting van 12 september 2022 het rooilijnplan van een deel van de Ruggekouterweg (ter hoogte van de huisnummers 3 t.e.m. 8) definitief vastgesteld. 

Beslissing gemeenteraad
Rooilijnplan

Bekendgemaakt op donderdag 22 september 2022.

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan deel S84 (Waterhoek)

De gemeenteraad heeft in de zitting van 30 januari 2023 het rooilijnplan van een gedeeltelijke verlegging van voetweg S84 (tussen Waterhoek 47 en 49) definitief vastgesteld. 

Beslissing gemeenteraad
Rooilijnplan

Bekendgemaakt op dinsdag 7 februari 2023.

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan deel S45 (Raaptorfstraat)

De gemeenteraad heeft in de zitting van 24 april 2023 het rooilijnplan van een gedeeltelijke verlegging van voetweg S45 (deel van Raaptorfstraat naar Trimaarzate) definitief vastgesteld.

Beslissing gemeenteraad
Rooilijnplan

Bekendgemaakt op donderdag 27 april 2023.

DEFINITIEVE VASTSTELLING rooilijnplan deel S33 (tussen S32 en S96 - Kaphoek)

De gemeenteraad heeft in de zitting van 3 juli 2023 het rooilijnplan van een gedeeltelijke verlegging van voetweg S33 (tussen S32 en S96 - Kaphoek) definitief vastgesteld.

Beslissing gemeenteraad
Rooilijnplan

Bekendgemaakt op vrijdag 7 juli 2023.

OPENBAAR ONDERZOEK rooilijnplan t.h.v. Bosstraat 84B (langs voetweg nr. 97)

Het college van burgemeester en schepenen brengt aan iedereen ter kennis dat de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2024 het rooilijnplan voor een beperkte wijziging van de rooilijn t.h.v. Bosstraat 84B (langs voetweg S97) voorlopig heeft vastgesteld.
De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ligt op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, dienst mobiliteit.
Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en loopt van 29 februari 2024 tot en met 29 maart 2024.
Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen binnen deze termijn schriftelijk of digitaal bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem of mobiliteit@avelgem.be.
Het dossier is hieronder te raadplegen.

Beslissing gemeenteraad
Ontwerp rooilijnplan
Bekendmaking openbaar onderzoek

 

Planologische attesten

/

 

Straatnamen

/

 

Andere

/