Meldingsformulier SPEELSTRAAT

Dit formulier slaat enkel op de organisatie van een speelstraat.  Als er nog activiteiten gekoppeld zijn aan de speelstraat, dan dient ook het meldingsformulier EVENEMENT ingevuld te worden.

Locatie speelstraat
Data speelstraat
Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden op een vakantiedag, een woensdag, zaterdag of zondag en enkel tussen 9u en 20u.
A.Dag 1
uur
uur
B.Dag 2
uur
uur
Gegevens PETER/METER 1
Dit nummer is ook bereikbaar tijdens het evenement!
Gegevens PETER/METER 2
Dit nummer is ook bereikbaar tijdens het evenement!