Aanvraag betoelaging vorming middelengebruik

 

De campagne ‘Nie Mee Oes’ stimuleert ook deskundigheidsbevordering m.b.t. middelengebruik. Wil je als jeugdvereniging of onderwijsinstelling hierover een vorming organiseren of volgen? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een toelage. De toelage bedraagt 50% van de kostprijs van de georganiseerde of gevolgde vorming met een maximum van 200 euro. De link naar het volledige reglement vind je hieronder.

Reglementen wonen en welzijn